EDAM-VOLENDAM - Met de oprichting van een fonds voor de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam lijkt een einde te komen aan een reeks slepende juridische procedures . "Het is ons gelukt", constateerde een duidelijk opgeluchte burgemeester W. van Beek donderdagavond, nadat de gemeenteraad de regeling had goedgekeurd.

Die regeling bestaat uit een aantal zaken. De gemeente stort eenmalig 700.000 euro en veertig jaar lang 40.000 euro in een zogeheten waarborgfonds. Een nog op te richten onafhankelijke stichting gaat dit fonds beheren. Met het geld kunnen de kosten voor nazorg van de slachtoffers worden betaald. Het gaat onder meer om medische ingrepen die niet door andere verzekeringen of instellingen worden vergoed en woonlasten.

Procedures

Voorwaarde is wel dat de civiele procedures tegen de gemeente worden gestaakt. De betrokken partijen menen volgens het gemeentebestuur dat het door de overeenkomst mogelijk is de lopende civiele procedures af te wikkelen.

De gemeente wil verder de panden aankopen die op 1 januari 2001 het toneel waren van een inferno waarin veertien jongeren de dood vonden. De brand, die woedde in café De Hemel, het bovenste deel van een drie verdiepingen tellend horecapand, verwondde meer dan tweehonderd jongeren.

De Hemel

In het pand, waarvan de gemeente eigenaar blijft, mogen gedurende tenminste vijftig jaar geen horeca-activiteiten plaatsvinden. Een ideële stichting gaat de ruimte van De Hemel beheren.

Jan Veerman, de huidige eigenaar van het pand, zal de netto-opbrengst doneren aan het waarborgfonds. Met de aankoop van de zaak (Haven 154) en de eronder gelegen Wir War Bar, die ook van Veerman is, is een bedrag van bijna 2,9 miljoen euro gemoeid. Ook koopt de gemeente een gedeelte van de zaak aan Haven 156 voor een bedrag van 907.560 euro.