DEN HAAG - Er komt een onderzoek naar de kwaliteit van de opvang van baby's in kinderdagverblijven en de effecten van de opvang. Dit heeft staatssecretaris Vliegenthart (VWS) donderdag in de Tweede Kamer gezegd.

Vliegenthart heeft al eerder voorbereidingen getroffen om dit onderzoek nog dit jaar te kunnen beginnen. Het is actueel geworden nu eerder deze maand prof.dr. M. Riksen-Walraven in een oratie

Tweede-Kamerlid Van Vliet (D66) stelde voor om bij dat onderzoek een vergelijking te maken tussen baby's die naar een crèche gaan en kinderen die altijd thuis zijn. Maar Vliegenthart weet niet of dat, gezien de privacywetgeving, mogelijk is. De bewindsvrouw werkt de opzet voor het onderzoek nader uit met de sector.

Amerikaans onderzoek

In een brief aan de Kamer had Vliegenthart er al op gewezen dat Riksen-Walraven zich had gebaseerd op Amerikaans onderzoek, dat niet zonder meer vertaald kan worden naar de Nederlandse situatie. Hier is het zwangerschapsverlof langer, bestaat ouderschapsverlof en zijn er meer mogelijkheden in deeltijd te werken. Er zijn dus behoorlijk wat mogelijkheden om de opvang van zeer jonge kinderen in kinderdagverblijven te beperken.

Kinderopvang valt of staat met de kwaliteit. Net als in een gezin is een goede situatie goed voor het kind, en een slechte niet, aldus de bewindsvrouw. "Het waarborgen van kwaliteit is dus heel belangrijk." Er zijn criteria waaraan die kwaliteit moet voldoen. Die worden vastgelegd in de Wet basisvoorziening kinderopvang