ROTTERDAM - Meer dan zestig gemeenten hebben donderdag acties gehouden om te controleren of jongeren onder de zestien jaar zonder toestemming van school wegbleven. Spijbelaars, voortijdige schoolverlaters én hun ouders werden tijdens de zogenoemde 'Dag van de Leerplicht' aangesproken. In Rotterdam pakte de politie donderdag in het centrum zeven spijbelende jongeren op. Per busje werden ze naar school afgevoerd.

"Dat vonden ze bepaald niet leuk", zei onderwijswethouder Van der Tak, "maar het is belangrijk dat we als overheid een grens trekken".

Uit het vorige week verschenen onderwijsverslag 2002/2003 blijkt dat het schoolverzuim een groot probleem is. Op 17 procent van de basisscholen verzuimen leerlingen regelmatig enkele dagen of dagdelen. In de vier grote steden zelfs procent. Ook in het voortgezet onderwijs blijven veel kinderen weg, vooral op het vmbo.