GRONINGEN - De Inspectie voor de Volksgezondheid doet onderzoek naar verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum. De inspectie wil naar aanleiding van een reportage in het televisieprogramma Zembla weten of de medewerkers zich aan de regels houden bij het zogeheten fixeren: vastbinden van patiënten in een stoel. Dat mag soms, maar onder voorwaarden. Zo moet de familie ervan in kennis worden gebracht en mag het niet structureel worden gedaan.

Woensdag is een eerste bezoek aan De Twaalf Hoven gebracht, aldus een woordvoerster van de Inspectie. Nader onderzoek volgt. "Mensen zouden soms al een jaar lang, dag in dag uit, worden vastgebonden. Wij willen weten of het uiterste is gedaan om dat te voorkomen," aldus de zegsvrouw.

In Zembla zijn donderdagavond beelden te zien van een dementerende bewoonster die tegen haar wil wordt vastgebonden. De programmamakers hebben ruim toegang tot het tehuis gekregen om de gang van zaken vast te leggen. Het tehuis gaf eerder al aan dat dit soort problemen juist ontstaan vanwege geldproblemen en het daardoor veroorzaakte tekort aan permanent toezicht.

Vrijdag dient voor de rechtbank in Groningen een rechtszaak rond De Twaalf Hoven. Familieleden van bewoners dagen het tehuis vanwege de in hun ogen niet adequate zorg die beschikbaar is voor hun naasten. Ze eisen meer aandacht voor de bewoners, onder meer permanent toezicht in de verblijfsruimte.

Zij krijgen daarbij opvallend genoeg steun van de door hen gedaagde partij, de directie van De Twaalf Hoven. Directeur Kalfsbeek meent namelijk stellig dat het met de hem ter beschikking gestelde gelden ondoenlijk is de zorg te bieden die de families eisen.