DEN HAAG - Het kabinet wil Rotterdam meer ruimte geven om kansarmen te weren uit probleemwijken in de stad. Vrijdag praat het kabinet over voorstellen van de ministers Verdonk (Integratie) en De Graaf (Binnenlandse Zaken) om Rotterdam daarvoor ruimere wettelijke mogelijkheden te geven.

Een daarvan is dat Rotterdam vluchtelingen met een verblijfsvergunning en een inkomen lager dan 120 procent van het minimumloon kan weren of mensen met hoge inkomens voorrang kan geven. Ingewijden hebben dat donderdag bevestigd.

Het kabinet reageert daarmee op plannen die de stad Rotterdam vorig jaar presenteerde. Kern van dat actieprogramma was dat het gemeentebestuur minder kansarmen binnen zijn stadsgrenzen wil. In reactie op de Rotterdamse voorstellen zei minister De Graaf toen al dat de vier grote steden alles uit de kast mochten trekken om verloedering van wijken tegen te gaan. Het kabinet zei bereid te zijn "onorthodox" mee te denken.

De voorstellen richten nu zich grotendeels op Rotterdam, omdat daar de problemen erg groot zijn, maar ook de andere grote steden kunnen elementen uit de plannen overnemen.