JAKARTA - De voormalige militaire leider van Indonesië,generaal Wiranto, gaat voor zijn Golkar-partij een gooi doen naarhet presidentschap. Hij won woensdagochtend (plaatselijke tijd) denominatie van de partij voor de verkiezingen op 5 juli.

Wiranto is vorig jaar in het aan Indonesië grenzende Oost-Timordoor aanklagers in dienst van de Verenigde Naties aangeklaagd voormisdaden tegen de menselijkheid. Tussen de zeshonderd en 2000burgers zijn in 1999 om het leven gebracht door bendes enmilitairen nadat de Oost-Timorezen in dat jaar in een door deVerenigde Naties georganiseerd referendum voor onafhankelijkheidhadden gestemd. Oost-Timor was een overzeese Portugese provincietoen Indonesië het in 1975 gewapenderhand inlijfde en er eenschrikbewind vestigde.

De 57-jarige gepensioneerde generaal won de strijd om dekandidatuur van partijleider Akbar Tandjung, die als favoriet gold.In de tweede ronde van de stemming tijdens een nationale conventievan de partij in Jakarta kreeg Wiranto meer dan 50 procent van destemmen.

Golkar was de partij van president Soeharto. Als diens naastemedewerker werd Wiranto benoemd tot chef van het leger en ministervan Defensie. Dat was enkele maanden voor de val van de dictator,die in 1998 werd gedwongen op te stappen na 32 jaar aan de macht tezijn geweest.