AMSTERDAM - Staatssecretaris Van der Laan (Media) gaatomroepen en televisiezenders verplichten een bepaald percentage vanhun tv-uitzendingen te ondertitelen. Ze wil dat deze service voordoven en slechthorenden niet langer vrijblijvend is. Daarom gaat destaatssecretaris net als in Groot-Brittannië wettelijkvoorgeschreven ondertitelingspercentages in het leven roepen.

In Groot-Brittannië gelden die percentages voor zowel publiekeals commerciële zenders. "Bij ons biedt de mediawet ook diemogelijkheid en daar ga ik gebruik van maken", zei Van der Laandinsdagavond in De Rode Hoed in Amsterdam. Daar verzorgde ze deopeningstoespraak van het publieksdebat over ondertiteling vantv-programma's.

Omdat RTL4 en 5 officieel onder de Luxemburgse wet vallen, kande D66-bewindsvrouw deze commerciële stations niets verplichten."Met hen hoop ik overeenstemming te bereiken. Werk maken vanondertitels is voor RTL meer een kwestie van verantwoord ondernemendan van wettelijke voorschriften." Bij SBS ziet ze al positieveontwikkelingen. "SBS heeft met sponsoring van NationaleNederlanden voetbalwedstrijden ondertiteld. Ik heb begrepen dat zedit ook bij toekomstige wedstrijden willen blijven doen."

Maatschappelijke rol

Volgens de staatssecretaris zijn commerciële zenders zich steedsmeer bewust van hun maatschappelijke rol. "Natuurlijk kostondertiteling geld, maar 1,5 miljoen mensen met een gehoorbeperkingdoen toch ook boodschappen?"

Voorgangers van Van der Laan spraken af met de tv-sector om per alle programma's te ondertitelen, dat duurt haar evenwel telang. De publieke omroepen moeten bezuinigen, maar als het aan Vander Laan ligt, wordt de ondertitelingsafdeling ontzien. "Daarnaastwordt de ondertiteling opgenomen in de prestatiecontracten die ikga afsluiten met Publieke Omroep. Zo kan je controleren of deafgesproken doelen worden gehaald. Als er te weinig vooruitgang is,kunnen daar sancties op volgen. Als het nodig is, zal ik deafspraken ook in de mediawet aanvullend bekrachtigen."