MOSKOU - De Nederlandse astronaut André Kuipers is dinsdagmet zijn eerste experiment in de ruimte begonnen. Dat heeft deEuropese ruimtevaartorganisatie ESA dinsdag gezegd. Volgens de ESAmaakt Kuipers het goed.

P. di Palermo, plaatsvervangend hoofd van de ruimtemissie namensESA, zei dat Kuipers dinsdagochtend is begonnen met een medischexperiment. Hij onderzoekt de invloed van zwaartekracht opontstekingen. Hij doet het project, met de naam Kappa, namens deUniversiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum.

Experimenten

Volgens Di Palermo maakt Kuipers het bijzonder goed. Zo heefthij geen enkele last van ruimteziekte. Veel astronauten hebbengedurende de eerste dagen dat ze met gewichteloosheid te makenkrijgen, last van deze kwaal. Kuipers voert zijn experimenten inprincipe uit in het ruimtestation ISS, waaraan zijn capsulewoensdag wordt gekoppeld. Maar omdat hij zich zo fit voelt, begonde astronaut volgens Di Palermo al in de Sojoez met de eersteproef.

Kuipers sprak dinsdagochtend enkele minuten met zijn vriendinHelen Conijn en zijn twee dochters die zich in het controlecentrumin de buurt van Moskou bevonden. "Hij vertelde dat alles goedwas", aldus Conijn. "Dat was het belangrijkste dat ik wildeweten. De rest hoor ik wel als hij terugkomt." Kuipers verteldeaan het begin van het gesprek dat hij boven de Gobi-Woestijn inMongolië vloog. Aan het einde van de conversatie vertelde deastronaut dat hij boven Japan zat.

Di Palermo stelde dat de Nederlandse ruimtevaarder filmopnamesmaakt in de Sojoez. Volgens hem is het de eerste keer dat het levenin de ruimtekapsule met beeld wordt gedocumenteerd. Hetbeeldmateriaal wordt uiteindelijk door de ESA en de Russischeruimtevaartorganisatie Rosaviakosmos gebruikt.