BAGDAD - Door een mortieraanval dinsdag op een gevangenisaan de westelijke rand van Bagdad zijn 22 gedetineerden om hetleven gekomen. Bijna honderd gevangenen raakten bij debeschietingen door opstandelingen gewond, meldde een woordvoerdervan de Amerikaanse strijdkrachten in de Iraakse hoofdstad.

Twaalf mortiergranaten troffen het gevangeniscomplex, dat wordtbestuurd door de buitenlandse coalitietroepen. In het kamp AbuGharib zitten 4400 personen vast, onder wie anti-Amerikaanserebellen en aanhangers van het vroegere regime.

Opstandelingen hadden de gevangenis de afgelopen maandenherhaaldelijk beschoten. Daarbij waren ook agenten van deAmerikaanse militaire politie om het leven gekomen.