DEN HAAG - Het kabinet moet een minimumbedrag reserveren voor een snelle treinverbinding tussen Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Daarmee kan dit spoortraject op zijn minst verdubbeld worden. Als het bedrijfsleven er ook geld in wil steken, behoren ook een hogesnelheidstrein of zelfs een magneetzweefbaan tot de mogelijkheden.

Dat heeft minister Netelenbos van Verkeer woensdag toegezegd aan de Tweede Kamer. Die maakt zich zorgen over het uitblijven van concrete plannen voor de beloofde verbetering van het spoor in de Randstad. De coalitiefracties hadden hier tussentijdse afspraken over gemaakt in het regeerakkoord.

Volgens Netelenbos leveren de hsl-zuid (Amsterdam-Rotterdam), de spoorverdubbeling tussen de hoofdstad en Utrecht en de toekomstige Zuiderzeelijn (Amsterdam-Almere en verder) al een forse bijdrage aan de afgesproken verbetering. Voor het traject Den Haag-Utrecht via Rotterdam zal het Rijk nog in de buidel moeten tasten, erkent Netelenbos.

'Minimumvariant'

De Kamer wil hier eigenlijk liever vandaag dan morgen een bedrag hiervoor vastleggen. Netelenbos wil eerst uitrekenen wat een 'minimumvariant' gaat kosten. Daarvoor moet duidelijk zijn waar de toekomstige woningbouw en bijvoorbeeld tunnels moeten komen. De Kamer spreekt over twee weken over de nota die de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland regelt.

Netelenbos benadrukte dat geld op den duur geen probleem hoeft te zijn voor de spoorplannen in de Randstad. Voordat nieuwe plannen tot daadwerkelijke aanleg leiden, is het toch al weer zeven jaar later. En vanaf 2008 is er weer geld beschikbaar op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 2010 komt er zelfs een miljardenpot vrij.