DEN HAAG - Provincies moeten in de toekomst worden samengevoegd, te beginnen met de Randstadprovincies. Een onderzoekscommissie, ingesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO), schrijft dit in een advies dat woensdag is gepresenteerd.

De commissie, onder voorzitterschap van advocaat-generaal Geelhoed van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, vindt dat de noodzaak tot schaalvergroting het grootst is bij de provincies in de Randstad. Haar voorkeur gaat uit naar een samenvoeging van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Nadeel is dat de nieuwe provincie erg groot zou worden in vergelijking met de andere gebieden. Daarom wil de commissie ook andere mogelijkheden laten onderzoeken.

Volgens een woordvoerder van het IPO, de koepelorganisatie van de provincies, zouden uiteindelijk maximaal vijf provincies moeten overblijven.

De commissie meent dat de provincies in het noorden en oosten van Nederland voorlopig niet hoeven te reorganiseren; zij kunnen zich beter richten op verdere onderlinge samenwerking. Ook in Zuid-Nederland is er volgens de commissie geen noodzaak om in snel tempo tot samenvoeging te komen. Limburg en Zeeland bijvoorbeeld, hebben qua cultuur en karakter weinig met elkaar gemeen. Deze provincies zouden de komende jaren meer moeten samenwerken met regio's in België.

Meer bevoegdheden

De nieuwe provincies kunnen in de toekomst meer bevoegdheden krijgen, meent de commissie. Ook kan het Rijk fondsen overhevelen naar de regiobesturen nieuwe stijl.

De regering wil rondom grote steden stedelijke regio's vormen. De Tweede Kamer heeft dit voorstel in behandeling. Voorzitter Franssen van het IPO roept Tweede-Kamerleden op hierbij ook het IPO-voorstel voor provinciefusies in overweging te nemen. Volgens hem is het voorstel van het kabinet te mager om de problemen op te lossen die er op het moment in en rond stedelijke gebieden bestaan.