DEN HAAG - Minister Donner van Justitie wil dat burgers minder snel naar de rechter stappen en in plaats daarvan hun conflicten oplossen met hulp van een bemiddelaar. Hij schrijft dat in een brief die hij dinsdag naar de Tweede Kamer stuurt.

De minister wil binnenkort een voorlichtingscampagne lanceren om de burgers vertrouwder te maken met het verschijnsel van de bemiddeling, ook wel mediation genoemd. De bemiddeling kan bijvoorbeeld worden toegepast bij burenruzies, ontslagzaken en scheidingen. Strafzaken vallen niet onder de nieuwe aanpak.

Volgens Donner heeft de bemiddeling veel voordelen. Geschillen kunnen zonder tussenkomst van advocaten sneller worden opgelost. Dat kan burgers geld schelen. Rechters en rechtbanken worden ontzien, en burgers zijn vaak tevredener over de uitkomst.

Donner stelt voor volgend jaar 5,2 miljoen euro beschikbaar om de bemiddeling op grotere schaal van de grond te krijgen. Bureaus voor rechtsbijstand en rechtbanken moeten burgers vaker doorverwijzen naar de bemiddelaars.

Volgens de minister moeten er ook veel meer bemiddelaars worden opgeleid. Burgers krijgen een tegemoetkoming in de kosten van 200 euro als ze naar de bemiddelaar stappen in plaats van naar de rechter.