WILLEMSTAD - Gouverneur F. Goedgedrag van de Nederlandse Antillen heeft maandag Pedro Atacho benoemd tot informateur voor een nieuwe Antilliaanse regering. Atacho is parlementslid en voorzitter van de PAR, de partij die sinds het aantreden van het kabinet-Godett vorig jaar in de oppositie zit. Deze regering viel twee weken geleden.

Atacho was in 2002 ook al informateur en later formateur van het kabinet-Ys. Deze regering trad aan in mei 2002 en viel een jaar later. Daarna kwam de Frente Obrero Liberashon (FOL) van Anthony Godett aan de macht.

Goedgedrag wees in zijn formatie-opdracht op het feit dat de Antillen zich in een crisis bevinden. "Te veel van onze landgenoten leven in diepe armoede. Te veel van onze jongeren maken de basisschool niet af en belanden in een uitzichtloos bestaan.

De toename van de drugssmokkel heeft een ontwrichtende uitwerking op onze samenleving. En te veel van onze burgers worden slachtoffer van moordaanslagen, overvallen en inbraken", aldus de gouverneur.

Ook de overheidsfinanciën zijn al jaren zorgwekkend. De overheid beschikt niet over de middelen om de problemen op eigen kracht op te lossen, aldus Goedgedrag, die zich ook zorgen maakt over de dreigende kloof tussen de politiek en de samenleving.

Om tot de volgende verkiezingen, die uiterlijk begin 2006 moeten worden gehouden, een begin te maken met een alomvattende aanpak van de crisis, is een combinatie van bestuurlijke daadkracht en inhoudelijke deskundigheid nodig, vindt de gouverneur.

Hij heeft Atacho dan ook de opdracht gegeven te kijken naar de mogelijke inzet van capabele personen die niet uit de politiek afkomstig zijn. Atacho moet uiterlijk op 10 mei zijn eindverslag indienen.