DEN HAAG - Prins Johan Friso denkt dat het Koninklijk Huis zogeworteld is in de samenleving, dat de commotie over zijn verlovingmet Mabel Wisse Smit geen blijvende schade voor het instituut heeftopgeleverd. Mabel zegt het door de hele affaire wel erg zwaar tehebben gehad. Van bepaalde aantijgingen aan haar adres dacht zeaanvankelijk: "Dit gaat niemand ooit geloven."

Dat bleek maandagavond in een tv-interview met het aanstaandeechtpaar door NOS Actueel. De regering besloot naar aanleiding vande problemen over de contacten van Mabel met de drugsbaron KlaasBruinsma geen toestemming voor het huwelijk te vragen aan hetparlement. Daardoor verliest de prins met zijn ja-woord zijn plaatsin de lijn van troonsopvolging en zijn lidmaatschap van hetKoninklijk Huis. "Je groeit op met de gedachte dat je in die lijnblijft, dan moet je wel even slikken dat je er toch niet echt meerbijzit", aldus Friso.

Onvoldoende feiten

Het tweetal blijft er pertinent bij dat Mabel nooit eenliefdesaffaire of een zakelijke relatie met Bruinsma heeft gehad.Het heeft volgens eigen indruk ook beslist niet tegen de premiergelogen over de zaak, maar hem gewoon onvoldoende feiten verteld.

Het tv-verhaal van Bruinsma's lijfwacht Charlie da Silva, dat dekwestie in een stroomversnelling bracht, was "ongelofelijkeonzin", aldus Mabel. "Ik dacht: Dit gaat niemand ooit geloven."

Vriendschappelijk contact

Mabel vertelde Friso al in 2000 van haar contacten met Bruinsma,de beruchte maffiabaas. Het was een vriendschappelijk contact vanenkele maanden. "Je kijkt wel even verbaasd op, je schrikt tochwel even", aldus Friso. Maar de vriendschap was vijftien jaargeleden, ze was een jong meisje, naïef en het was geen bijzondererelatie, aldus de prins.

Mabel was tegen hem ook open geweest enhij dacht dat er geen problemen van zouden komen. Hij vond hetechter niet iets om ook maar meteen aan zijn moeder te vertellen.Beatrix heeft het moeilijk gehad met de kwestie, maar ze is eenenorme steun geweest, zei Friso.

Ronduit schandalig

Prins Johan Friso noemde het "ronduit schandalig" zoals demedia over de kwestie en vooral over Mabel hebben geschreven. "Erwerd geen onderzoek gedaan, iedereen schreef elkaar maar na. Erwerden de meest idiote dingen over Mabel gezegd." Mabel:"Iedereen was opeens expert op het gebied van Mabel. Het was eenorkaan die over mee heen kwam en waarin het moeilijk was om mestaande te houden."

Het paar wil van het huwelijk op 24 april een feest maken. Deenige schaduw die er volgens Mabel overheen hangt, is dat haareigen vader, haar stiefvader en de vader van prins Friso er geenvan drieën meer bij kunnen zijn. Het paar heeft er vanwege alleonrust weleens aan gedacht ergens in het geheim te trouwen, maarvond dat toch geen optie. "Het is toch een belangrijk evenementdat je wilt vieren met vrienden en familie", vinden beiden.

Troonopvolging

Daarna is het over met de staatsrechtelijke positie van Friso.De prins is volgens eigen zeggen wel altijd bereid geweest de troonte bestijgen als dat nodig zou zijn geweest. Maar hij ontwikkeldeeen eigen loopbaan, omdat het voor hem gewoon niets was om rustigop de reservebank te gaan zitten. Hij zou het ook nooit vervelendhebben gevonden om bij voorbeeld te verschijnen op Koninginnedag.

"Hij kan er norsig uitzien", verklaart Mabel de tegengesteldeindruk van menigeen. Dat de prins weleens zijn middelvinger zouhebben opgestoken naar Oranjefans, is complete onzin. "Dat stondin HP De Tijd. Daar stond zoveel onzin in. Dit was ook totaleonzin", meldt Friso.

Homo

De prins had al met onzin in de media te maken toen de serieuzepers de roddelbladen naschreven dat hij homo was. Hij zag zichuiteindelijk genoodzaakt de Rijksvoorlichtingsdienst te latenontkennen. "Dat was heel vervelend." De prins vond het naar dathij andere mensen met de mededeling moest kwetsen, maar er zatniets anders meer op. Hij voelde zich "gechanteerd door de mediaomdat ze denken dat je op zo'n gevoelig punt niks zegt".

"Het was mij wel vrij duidelijk dat het niet waar was", aldusMabel, die nog verklapt dat Friso haar ten huwelijk vroeg in eenwit Mexicaans pak en dat ze daardoor aanvankelijk niet meer bijkwamvan het lachen.

Friso licht ook nog even zijn keuze voor Mabel toe: "Ik kenniemand die zo'n impact heeft gehad op mijn leven. Iedere dag iseen verrassing." Mabel prijst Friso onder meer omdat "hij zijnleven op heel integere wijze leeft. Het feit dat hij prins is, iseen bijkomstigheid. Ik ben verliefd op Friso."