MAASTRICHT - Burgemeester Leers van Maastricht en eendelegatie van bewoners van woonwagenkamp Vinkenslag hebben zichmaandagavond optimistisch getoond na afloop van overleg. Hetgesprek verliep volgens beide partijen in een vriendelijke sfeer.Afgesproken is dat de bewoners zullen meewerken aan hetnormalisatieproces dat door de gemeente is ingezet.

Dat meldden zowel Leers als de vertegenwoordiger van debewoners, Klompen Jan (Jan Schneider), maandagavond na afloop vaneen gesprek in het stadhuis van Maastricht. Het normalisatieproceshoudt in, dat het grootste kamp van Nederland stukken kleiner wordten dat veel bewoners naar subkampjes verhuizen. De bewoners gaaneen lijstje opstellen van mensen die graag willen verhuizen naareen kleiner kamp. De gemeente zal die verhuizing versneld mogelijkmaken.

Opwelling

Klompen Jan vroeg Leers de actie van de kampbewoners op deautosnelweg A2 afgelopen woensdag te vergeven. "Het is in eenopwelling gebeurd", zei hij. "Vergeef hen dat en laat onze mensenvrij, want hun vrouwen huilen de hele nacht." Leers zei dat hijhier buiten staat: "Dat is een zaak voor de rechter". Dearrestanten worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris inMaastricht.

Klompen Jan toonde zich na afloop van het gesprek positieverover Leers dan eerder maandag. "Die man kwam in ons gesprekeerlijk en oprecht over. Maar anderzijds: je kunt iemand niet inzijn kop kijken", relativeerde hij zijn uitspraak.

Verhuizingen

Gemeente en bewonersdelegatie hebben voor volgende week eennieuwe afspraak gemaakt. Voor die tijd stellen de bewoners eenlijstje op van mensen die snel willen verhuizen. Leers vindt heteen voordeel dat er nu vaart wordt gezet achter die verhuizingen:"Door snel te werken, kunnen mensen het effect van de maatregelenzien, en dat werkt altijd positief".

De bewoners hebben verder afgesproken dat ze hun huisvuil nietlanger langs de rand van het kamp gooien, maar dat ze die inspeciale gemeentelijke vuilniszakken voor hun deur neerzetten. Devuilniswagen komt die dan ophalen zonder politiebegeleiding. Datwas een belangrijke voorwaarde voor de bewoners, die eroverklaagden dat er altijd politie met de vuilniswagen meereed.