DEN HAAG - Ouders die willen scheiden, mogen dat pas doen als zij samen een plan hebben gemaakt waarin de zorg en omgang met de kinderen vastgelegd is. Nadat de rechter akkoord is gegaan met dit ouderschapsplan, kan hij de scheiding uitspreken.

Dat is een van de voorstellen uit de notitie Ouder blijf je, die Tweede-Kamerlid Kalsbeek maandag heeft gepresenteerd namens de PvdA-fractie. Uitgangspunt is dat de PvdA de scheiding tussen partners en de omgang met kinderen "verregaand wil dejuridiseren".

Wel moet bij partners met kinderen het belang van het kind voorop staan, want ook na een scheiding gaat het ouderschap door. Volgens de PvdA zal het veel ouders lukken een ouderschapsplan op te stellen. Mochten ze er toch niet in slagen, dan kunnen zij daarbij begeleiding, bemiddeling of een vorm van hulpverlening krijgen. Eventueel gebeurt dat op verzoek van de rechter.

Informatie

Om een goede hulpverlening op gang te krijgen is het volgens Kalsbeek nodig dat in gemeenten goed toegankelijke centra komen waar mensen informatie en hulp bij scheiding en omgang kunnen krijgen. Hulp moet ook mogelijk blijven als het ouderschapsplan is opgesteld. Als het mis gaat met het kind, kan de jeugdzorg snel in actie komen.

Betaling van een en ander is naar draagkracht. De PvdA denkt dat adequate hulpverlening ertoe leidt dat er minder langdurige en dure juridische procedures volgen.