OUDEWATER - De ChristenUnie van de gemeente Oudewater wordt ervan verdacht stemmen te hebben geronseld voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen en daarmee verkiezingsfraude te hebben gepleegd. Burgemeester Ruigrok van Oudewater doet daarvan aangifte bij de politie.

De officier van justitie zal moeten beoordelen of er voldoende aanleiding is voor een strafrechterlijk onderzoek naar de handelwijze van lijsttrekker J. den Butter van de ChristenUnie. Dit maakte Ruigrok dinsdagavond bekend tijdens de bijzondere raadsvergadering van Oudewater, waarin de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden moesten worden goedgekeurd.

Klacht

De ChristenUnie heeft in Oudewater met een stem verschil een zetel gewonnen op de VVD en heeft nu twee zetels. Dit was voor veel kiezers, die hun machtiging hebben afgegeven aan Den Butter, aanleiding te klagen bij diverse raadsleden. De dag na de verkiezingen hebben CDA en de lokale partij De Onafhankelijken deze klachten bij de burgemeester neergelegd.

Politie

Zowel de klachten van het CDA en De Onafhankelijken als een brief van de VVD worden aan de politie overhandigd. De VVD schrijft in de brief: "Wij hebben aanwijzingen dat er stemkaarten bij kiezers zijn verzameld die als machtiging door de betreffende kiezer, over partijgenoten van de ChristenUnie zijn verdeeld en waarmee op verschillende stembureau's stemmen zijn uitgebracht." Volgens de VVD verschenen aanhangers van de ChristenUnie soms met vijf machtigingen op het stembureau.

Kieswet

Volgens de kieswet is het verboden stelselmatig personen te benaderen en hen ertoe te zetten een volmacht af te geven. De straf hierop is een maand hechtenis of een geldboete. Den Butter werpt alle kritiek ver van zich en houdt vol dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. "De resultaten van het onderzoek zullen aantonen dat wij niet gefaald hebben en geen bedrog hebben gepleegd."