PRETORIA - Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) heeftbij de parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika op een haartje na 70procent van de stemmen gekregen. Het is de grootste overwinning vande partij in de tien jaar dat zij aan de macht is, deelde dekiescommissie zaterdagavond mee. Bij de verkiezingen van 1994 kreeg het ANC 62,6 procent van de stemmen en vijf jaar later 66,4 procent.

De belangrijkste oppositiepartij, de Democratische Alliantie,kreeg 12,37 procent van de stemmen (een stijging met bijna 3procentpunt) en de Inkatha Vrijheidspartij kwam op de derde plaatsmet 6,97 procent (ruim 1,5 procentpunt minder). De grote verliezerwas de Nieuwe Nationale Partij (NNP), opvolger van de NationalePartij, die verantwoordelijk was voor het apartheidsregime. Diekreeg slechts 1,65 procent van de stemmen. Dat is een daling metbijna 18 procentpunt ten opzichte van 1994.

Het ANC behaalde in zeven van de negen provincies demeerderheid. In de zwaar bevochten provincie KwaZulu-Natal werd departij van president Thabo Mbeki echter wel de grootste. Zij kreeger 46,9 procent van de stemmen. De traditionele rivaal van het ANC,de Inkatha Vrijheidspartij, kreeg 36,8 procent van de stemmen. Ookin de Westelijke Kaapprovincie werd het ANC de grootste partij met,11 procent van de stemmen. De NNP behaalde daar 9,44 procent.

Tweede ambtstermijn

Door de overwinning van zijn partij is Mbeki verzekerd van eentweede ambstermijn van vijf jaar. Het parlement kiest de president.Ongeveer 21 miljoen kiesgerechtigde Zuid-Afrikanen kondenwoensdag een stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De opkomstwas met 76,73 procent minder hoog dan bij de verkiezingen van 1994en 1999.

Het was pas de derde keer dat alle Zuid-Afrikanen, ongeacht rasof kleur, naar de stembus mochten. Beide voorgaande keren behaaldehet ANC, de beweging die voorging in de strijd tegen de apartheid,een enorme overwinning. In 1994, het jaar dat er formeel een eindekwam aan deze rassenscheiding, werd Nelson Mandela tot presidentgekozen. Vijf jaar later nam Mbeki het roer van Mandela over.