EERBEEK - Op het terrein van een kartonfabriek in het centrumvan Eerbeek in Gelderland heeft zaterdag een grote brand gewoed. Debrand trof tweederde van het bedrijf. Op het terrein was op veelplaatsen sprake van een uitslaande brand, zei brandweercommandantBerkhout.

In de loop van de avond gaf de brandweer het sein brand meester.Het nablussen kan nog enige dagen duren omdat er veel papier enkarton ligt. Meerdere eenheden van brandweerkorpsen uit de omgevinghebben het vuur bestreden. Er kan volgens Berkhout pas bij daglichteen schatting van de omvang van de schade worden gemaakt.

Hevige rookontwikkeling

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, zei eenwoordvoerder van de politie. Er was sprake van een heel grotebrand, die met hevige rookontwikkeling gepaard ging. De rookpluimenwaren tot in het centrum van Apeldoorn te zien. Dat is ongeveervijftien kilometer ten noordwesten van Eerbeek.

De brand woedde bij een vestiging van de Oostenrijksekartonfabrikant Mayr-Melnhof aan de Coldenhovenseweg. Het bedrijftelt 250 werknemers. Op het moment dat de brand uitbrak, omstreekshalf drie, waren er dertig mensen aan het werk. Over de oorzaak vande brand bestaat volgens Berkhout nog geen duidelijkheid. In totaalhebben 36 brandweerwagens het vuur bestreden.

Geen explosiegevaar

Er zijn volgens Berkhout geen chemische stoffen vrijgekomen. Eris geen sprake geweest van explosiegevaar. Wel sloot de politie hetfabrieksterrein af.

Een helicopter van de KLPD hielp vanuit de lucht de brandweer omeen overzicht van de brand te krijgen. Er was weliswaar veelrookvorming, maar er was ook veel wind. Er was volgens Berkhoutgeen direct gevaar voor de omwonenden. Bewoners van een villa in deomgeving hebben zelf hun huis verlaten. Er is geen sprake vanevacuatie geweest.