TULLAMORE - De vier achter het vredesplan voor hetMidden-Oosten - de Verenigde Naties, Verenigde Staten, EuropeseUnie en Rusland - komen 4 mei bij elkaar in New York. Dat hebbenfunctionarissen van de Europese Unie zaterdag gezegd in het IerseTullamore.

Het kwartet, dat de zogeheten routekaart voor de vrede heeftopgesteld, zal praten over de gewijzigde opstelling van deVerenigde Staten. President Bush zei deze week eenzijdige plannenvan Israël te steunen, hoewel de routekaart voorziet in duidelijkeafspraken tussen Israël en de Palestijnen.

Nederzettingen

Israël wil zich volgens het eigen plan wel terugtrekken uit deGazastrook, maar wil zes nederzettingen op de WestelijkeJordaanoever behouden. Bush zei woensdag dat te steunen en datIsraël met recht aanspraak op die zes nederzettingen maakt.Washington zal nu wel zijn best moeten doen om de vertrouwensbandmet de EU te handhaven, zei zaterdag de Franse minister vanBuitenlandse Zaken, Barnier, in Tullamore.

Volgens minister Bot van Buitenlandse Zaken, ook aanwezig inTullamore, blijven de VS en Israël in het vredesproces aan zet. DeEU moet daar wel invloed op blijven uitoefenen, "om te voorkomendat we straks helemaal voor voldongen feiten komen te staan".

Geld

Volgens de bewindsman heeft de EU in het vredesproces in hetMidden-Oosten vooral de rol van financier van de PalestijnseAutoriteit. "Het enige dat we kunnen, is de Palestijnen betalen.We moeten er wel voor zorgen dat dat geld goed besteed wordt. DePalestijnen hebben onze steun nodig, maar dat dient in de toekomstordentelijk te verlopen, via bankrekeningen en niet met betalingenuit een jutezak. We zijn natuurlijk Joris Goedzak niet."

Bot zei zaterdag na overleg met zijn EU-collega's in het IerseTullamore dat de VS duidelijk hebben aangegeven dat zij viaonderhandelingen een akkoord tussen Israël en Palestijnen willenbewerkstelligen. De EU moet daarom in zijn ogen blijven optrekkenmet de VS, Rusland en de Verenigde Naties.

Garanties

Bot stelde vrijdag al dat de unie van de VS en Israël garantiesdient te krijgen over de voorwaarden van de Israëlische terugtochtuit de Gazastrook. Zijn Duitse collega Fischer zei zaterdag tewillen weten of Israël bijvoorbeeld totaal verwaarloosde ofuitgebrande eigen nederzettingen in Gaza achterlaat.

De Arabische Liga heeft zaterdag zijn afkeuring over deAmerikaanse steun uitgesproken. "Zo'n stellingname moedigt Israëlaan in zijn agressie tegen het Palestijnse volk en bedreigt deveiligheid en stabiliteit in de regio", aldus een verklaring.

Een Palestijnse volksvertegenwoordiger heeft zaterdag presidentYasser Arafat opgeroepen af te treden. Volgens deniet-partijgebonden Azmi al-Chouaibi is Arafat in de huidigesituatie politiek niet meer in staat een rol van belang te spelen.