LONDEN - De Britse premier Tony Blair ziet in het planvan zijn Israëlische collega Ariel Sharon een "weg naar deroutekaart". Sharon wil dat Israëlische troepen de Gazastrookverlaten, maar dat Israël zes grote joodse nederzettingen op deWestelijke Jordaanoever annexeert.

"Het geeft de kans terug te komen op het proces van deroutekaart", zei de premier in een interview met de BBC.De zogeheten routekaart voor de vrede is het plan van deVerenigde Staten, Verenigde Naties, de Europese Unie en Ruslandvoor het Midden-Oosten. In een aantal stappen leidt het plan naarde oprichting van een zelfstandige Palestijnse staat in 2005.

Blair ziet in de annexatie van de nederzettingen niet de"vernietiging" van de routekaart. "Als Israël dat doet, zal hetkwartet (achter de routekaart) in actie komen en de Palestijnenhelpen met de opbouw van een echte, levensvatbare staat."

Steun

Critici zien in het Israëlische plan een poging de grenzen vande toekomstige Palestijnse staat te beïnvloeden. Woensdag sprak deAmerikaanse president George Bush zijn steun voor het plan uit,waarmee hij inging tegen verscheidene resoluties van deVN-Veiligheidsraad. Daarin zijn de nederzettingen steeds betiteldals "illegaal".

Volgens Bush is het "niet realistisch" om van Israël teverwachten dat het alle grondgebied opgeeft dat het in de ZesdaagseOorlog in 1967 heeft veroverd. Zijn standpunt veroorzaakte eenstroom van protest in het Midden-Oosten en een zeer terughoudendereactie van Europese landen.