DEN HAAG - De overheid mag nooit tol heffen op wegen die geheel met belastinggeld zijn betaald. Alleen als het bedrijfsleven nieuwe bruggen, tunnels of wegdelen aanlegt, mag daar een prijskaartje aan vastzitten voor de automobilisten die hier gebruik van maken. Dat hebben de vier grootste fracties in de Tweede Kamer dinsdag laten weten.

Woensdag debatteert de Kamer met minister Netelenbos van Verkeer over de wet die tolwegen en betaalstroken mogelijk maakt. De bewindsvrouw wil wel de mogelijkheid open laten tol te heffen op wegen die door het Rijk zijn betaald.

Nissan Micra's

Wel komen er een aantal proeven met betaalstroken (expresbanen) langs bestaande wegen. De PvdA wil nog wel expliciet in de wet vastleggen dat het experimenten betreft. Kamerlid Van Heemst vreest dat Nederland anders wellicht in rap tempo wordt overspoeld door betaalbanen waar de Mercedessen en BMW's over razen, terwijl de Nissan Micra's ernaast in de file staan. Hij wil verder vastleggen wat de expresbanen moeten opleveren.

D66 wil overigens alleen met de wet instemmen als Netelenbos woensdag tijdens een eerder debat toezegt dat er in de toekomst geld is voor beter spoor in het westen van het land, het zogenaamde Rondje Randstad. Als D66 vindt dat het openbaar vervoer wordt tekortgedaan, wil de partij ook niet instemmen met een wet die de aanleg van wegen stimuleert.

PvdA-Kamerlid Dijsselbloem wil zo'n uitspraak ook wel van de minister horen, maar hij gelooft niet dat een volgend kabinet zich hier veel van hoeft aan te trekken. Zelfs de 2,7 miljard euro die het Rijk voor de Zuiderzeelijn (Amsterdam-Groningen) heeft uitgetrokken is volgens hem geen garantie dat deze spoorlijn er daadwerkelijk komt.

Snelweg A4

De Kamer wil ook nog opheldering over de trage voortgang bij de aanleg van delen van rijksweg A4. Ook het geld dat de regio's krijgen leidt nog tot discussie. De regio's Amsterdam, Haaglanden, Rotterdam en Utrecht zouden 60 miljoen euro krijgen voor hun medewerking aan het project rekeningrijden. Nu dit van de baan is bakkeleien de fracties over het doel van dit geld.