HARARE – De stemmen in Zimbabwe zijn binnen en worden doorverkiezingsfunctionarissen geteld. Het zijn de meest omstreden verkiezingenin de geschiedenis van het land. Bij het sluiten van de stembussen stondenduizenden mensen nog te wachten om hun stem uit te brengen. De oproerpolitiedwong hen met traangas om naar huis te gaan.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer