DEN HAAG - De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk maken. Kamerlid Luchtenveld heeft daartoe vrijdag een initiatiefvoorstel gepresenteerd.

Zeker als er geen kinderen zijn, moet scheiden zonder de rechter kunnen, vindt hij. "Als je samen kunt trouwen, moet je ook samen kunnen scheiden."

Enkele dagen terug wees minister Donner van Justitie scheiden zonder rechterlijke besslissing nog af. Volgens de CDA-minister is een huwelijk een verbintenis met een bijzondere betekenis, die niet als een gewoon contract ontbonden mag worden.

Het voorstel van Luchtenveld kan waarschijnlijk rekenen op steun van de linkse partijen in de Kamer en dus op een meerderheid.