DEN HAAG - Een op de vijf allochtonen die verplicht een inburgeringscursus volgt, haakt voortijdig af. Dit blijkt uit een rapportage over de Wet Inburgering Nieuwkomers, die minister Van Boxtel van Integratiebeleid dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens Van Boxtel stoppen de immigranten met hun verplichte taal- en integratiecursus omdat ze werk hebben gevonden, geen oppas kunnen vinden voor hun kinderen, of persoonlijke problemen hebben.

Volgens de minister moeten gemeenten strenger optreden tegen de immigranten die hun cursus niet afmaken. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht boetes op te leggen als immigranten niet op komen dagen. Onderzoek wijst uit dat gemeenten dit vrijwel nooit doen.

/NIEUWSInburgering allochtonen verloopt nog te traag