DEN HAAG - Met dieren mag niet geknutseld worden voor vermaak of sport. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Veerman van Landbouw zich binnen Europa sterk maakt voor een importverbod op genetisch veranderde dieren als het lichtgevende visje en voor Nederland de productie hiervan verbiedt.

Nu heeft Europa zijn grenzen gesloten voor genetisch veranderde dieren die een gevaar voor de volksgezondheid, het milieu of de inheemse dieren vormen. Wat de Kamerfracties van het CDA en PvdA betreft moet daarnaast ook gekeken worden of de veranderingen aan het dier ethisch verantwoord zijn. Genetische veranderingen voor biomedisch of farmaceutisch onderzoek moeten wel mogelijk blijven.

Volgens de Kamerleden Ormel (CDA) en Waalkens (PvdA) moeten dieren in hun waarde gelaten worden. Een lichtgevend visje, zoals in de Verenigde Staten is geproduceerd, wordt dat niet. Dit diertje op de markt accepteren kan volgens de twee fracties de weg plaveien voor meer genetisch veranderde dieren voor vermaak, sport of voedselproductie. De ontwikkeling van een dalmatiër met rode stippen of een paard, dat door genetische wijzigingen alle snelheidsrecords verbreekt, moet op voorhand worden tegengehouden. "Geknutsel met dieren mag niet", aldus Waalkens.

Ormel, die naar aanleiding van de mogelijke komst van het lichtgevende visje naar Europa bij minister Veerman per brief aan de bel trok, vindt dat Nederland op twee fronten de veranderde dieren moet tegenhouden. Europa moet zijn grenzen sluiten voor de dieren, die voor vermaak zijn aangepast, door ook ethische voorwaarden te stellen. Nederland moet daar bovenop zelf de productie ervan verbieden. Hij vreest dat dieren anders een 'hebbedingtje' worden.