DEN HAAG - Als allochtonen weigeren in te burgeren, moeten gemeenten hun bijstandsuitkering korten of zelfs tijdelijk stopzetten. VVD-Tweede-Kamerlid Weekers zal dat donderdag bepleiten tijdens een overleg van de Kamer met staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken.

Het overleg gaat over de nieuwe bijstandswet die op 1 januari van kracht is geworden. Hierin staat dat iedere bijstandsgerechtigde zich optimaal moet inspannen om aan betaald werk te komen.

Volgens Weekers vloeit daaruit voort dat gemeenten deelname aan een inburgeringstraject verplicht kunnen stellen. Weekers wijst erop dat 14 procent van de niet-westerse allochtonen gebruik maakt van de bijstand. Bij autochtonen is dat 2 procent.