DEN HAAG - Premier Balkenende en VVD-fractievoorzitter VanAartsen zijn woensdag in het Kamerdebat over terrorismebestrijdingvenijnig met elkaar in aanvaring gekomen. Van Aartsen uitte fellekritiek op het kabinetsbeleid en verweet Balkenende een gebrek aandaadkracht. Balkenende beet fel van zich af en kreeg de steun vanzijn eigen CDA-fractie in de Kamer èn van PvdA-leider Bos.

Van Aartsen noemde het kabinetsbeleid "laks en naïef" en mistede "sense of urgency" bij het kabinet. Ook verweet hij hetkabinet terroristische aanslagen te vergoelijken met een verwijzingnaar armoede in de Derde Wereld. Het systeem met kleurencodes voorfasen van terroristische dreiging, werd door Van Aartsenbelachelijk gemaakt. De klachten kwamen bovenop de kritiek die VanAartsen afgelopen weekeinde in het Algemeen Dagblad had geuit ophet functioneren van Balkenende.

Excuses

De premier was overduidelijk getergd door de woorden van zijncoalitiepartner. De aantijgingen van vergoelijking van terrorismegingen volgens Balkenende "heel ver". "Ik neem het u kwalijk datu dat zo zegt." Van Aartsen maakte daarna zijn excuses, opaandringen van CDA-fractieleider Verhagen. De kritiek van laksheiden naïviteit noemde Balkenende "veel te dun". "Ik neem afstandvan die grote woorden."

Oppositieleider Bos (PvdA) sprak zijn vertrouwen uit in hetterrorismebeleid van het kabinet. "Het kabinet doet het qua toonen inhoud goed en verdient onze steun."

Voedingsbodem

Balkenende stelde duidelijk dat "wie terrorisme wil tegengaan,ook moet kijken naar de voedingsbodem en oorzaken van hetterrorisme". De premier nam daarmee impliciet afstand van VanAartsen die de 'voedingsbodemtheorie' in het debat in de Kamerlevensgevaarlijk had genoemd.

Van Aartsen: "De daders van terroristische aanslagen zijnwelvarend, hoog opgeleid. Ze hebben het niet voorzien op onzerijkdom, maar op onze manier van leven. Het is je reinstenihilisme. Zij zeggen: jullie houden van het leven, wij van dedood."

Feestverlichting

Over het systeem van kleurcodes die horen bij een terroristischedreiging zei Van Aartsen: "Van de feestverlichting vangroen-oranje-rood zal geen terrorist wakker liggen." Hij wildaarom dat het kabinet bevoegdheden en concretevoorzorgsmaatregelen koppelt aan de kleurcodes. Anders is hetvolgens hem niet meer dan een "zwak knipperlicht". VolgensBalkenende zijn de kleurcodes wel gekoppeld aan extra bevoegdhedenvan het kabinet. Bij een ernstige terreurdreiging is de ministervan Justitie de coördinerende bewindspersoon.

CDA-fractieleider Verhagen eiste van het kabinet meer spoed bijde indiening van het wetsvoorstel dat het mogelijk moet makenverzamelde informatie over mogelijke terroristen door de AIVD, tekunnen gebruiken in een strafproces. De afgelopen anderhalf jaarwerden tot twee keer toe op last van de rechter mogelijketerroristen vrijgelaten omdat AIVD-informatie niet gebruikt mochtworden in het strafproces.

Minister Donner van Justitie beloofde het wetsvoorstel eind dezemaand in het kabinet te bespreken en dan direct naar de Kamer testuren.