AMSTERDAM - Een spijkerbroekenwinkel in Utrecht en eensupermarkt zetten vanaf volgende maand beveiligingscamera's in omveelplegers op te sporen. Het systeem werkt zo dat de camera's eensignaal aan het winkelpersoneel afgeven als ze een bekendewinkeldief opmerken.

Een woordvoerder van beveiligingsbedrijf Initial Varel, dat deapparatuur levert, zei woensdag dat de proef drie maanden duurt.Hij wil niet zeggen welke supermarktketen zich heeft gemeld.

Database

Initial Varel heeft een systeem ontwikkeld waarbij foto's vangezichten van bezoekers worden vergeleken met veelplegers die zijningevoerd in een database. "Deze database moet door de winkelierzelf worden opgebouwd en deze informatie mag onderling niet wordenuitgewisseld", aldus de woordvoerder.

Volgens hem stemt het College Bescherming Persoonsgegevens inmet het werken van geautomatiseerde herkenning, zolang ondernemerszich aan de wet houden. De politie staat positief tegenover hetinitiatief om veelplegers aan te pakken, zolang dit binnen degrenzen van de wet gebeurt. "We kunnen het niet alleen", aldus C.den Bakker, woordvoerder van het Nederlands Politie Instituut(NPI).

Inseinen

Volgens de woordvoerder van Initial Varel moet de komendemaanden worden bekeken hoe ondernemers omgaan met de informatie."Het kan zijn dat de winkelier meteen de politie inseint als ereen veelpleger in de winkel loopt, maar hij kan de winkeldief ookzelf extra in de gaten houden." Als de proef succesvol verloopt,verwacht hij dat veel winkels zullen volgen.