Mbo-leerlingen uit Friesland struikelen op belangrijke punten bij het maken van een inburgeringstoets. De 260 voornamelijk autochtone getoetste jongeren weten weinig over politiek, onderwijs, gezondheid, cultuur en vrije tijd. Dat heeft docent H. Baart van het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) Friesland woensdag laten weten.

De eerstejaars mbo-leerlingen van het AOC maakten de toets voor een project waarbij onder meer inburgeringspelletjes voor niet-Nederlandstaligen worden ontwikkeld. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Friesland College was de opdrachtgever voor het project.

Het ROC wil producten uit het project gaan gebruiken bij scholing van de cursisten die jaarlijks bij het ROC een inburgeringscursus volgen. Met betrekking tot het project hebben de 260 leerlingen een inburgeringstoets gedaan.

Baart vindt dat aan alle autochtone middelbare scholieren een dergelijke inburgeringstoets voor moet worden gelegd. "Dan heb je een soort nulmeting", aldus Baart. De resultaten uit de inburgeringstoets worden doorgegeven aan de leraren maatschappijleer, zodat zij er meer aandacht aan besteden. De 260 leerlingen zijn nu wat makker geworden, volgens Baart. "Eerst hadden veel leerlingen vooroordelen over allochtonen en dat is nu wel anders."