ROSMALEN - Honderden taxi's zijn vanaf woensdag getooid meteen zogeheten TX-keurmerk. Minister Peijs van Verkeer lanceerde inhet Autotron in Rosmalen het keurmerk na een proefproject dat detaxigebruiker moet verzekeren van veilig, comfortabel enfatsoenlijk taxivervoer.

Onder de deelnemende taxibedrijven zijn 'grote jongens' als RTCuit Rotterdam, HTMC uit Den Haag en Brac uit Den Bosch, maar ookkleinere bedrijven als ETC uit Almere.

TX

Op de zij- en achterkant van hun wagens komt een sticker met hetlogo, een dwarsgezet blauw nummerbord met de letters T en X endaartussen een rood kroontje. Onderaan staat het jaar van uitgifte.Het keurmerk geldt drie jaar, maar een stichting controleertbedrijven. Gaan die in de fout, dan kunnen ze tussentijds hetkeurmerk kwijtraken.

Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zit alsbrancheorganisatie achter het initiatief voor een sector die in eenkwade reuk staat. Na het vrijgeven van de taximarkt in 2000 zijn ervele nieuwe bedrijven toegetreden, maar niet alle kunnen zichkwalitatief meten met de gerenommeerde bedrijven, erkent KNV.

Verlies

Bovendien stegen de prijzen en in combinatie met de slechtekwaliteit leidde dat tot verlies aan klandizie. Volgens de ministerdaalde het aantal klanten in de eerste jaren na de liberalisering procent. Dat gaat nu weer beter.

Volgens KNV schortte het vooral aan de dienstverlening bij dienieuwkomers. Het TX-keurmerk moet dat probleem verhelpen. Bedrijvenkrijgen het keurmerk alleen na een doorlichting op veiligheid,comfort en goede omgangsvormen van de chauffeurs.

Examen

Daarnaast moeten taxibestuurders vanaf 1 juli ook examen doen,een zelfde soort maatregel heeft volgens Peijs in Londen al zijnvruchten afgeworpen. De chauffeurs worden getest op rijvaardigheid,stratenkennis en sociale vaardigheden, naast kennis van de auto enrelevante regels. Het gaat om een eenmalig examen; het diplomablijft levenslang geldig. Alleen degenen die voor 1 juli 2001 eenvoor taxi's verplichte chauffeurspas hebben, zijn vrijgesteld.

Het examen, een theorie- en een praktijkdeel, is in hetNederlands. Volgens de minister wordt dus en passant ook gekeken ofde chauffeur voldoende Nederlands begrijpt. De bewindsvrouw deedten slotte een oproep aan Schiphol om het TX-keurmerk te omarmen. In december wees Schiphol-directeur Cerfontaine liberalisering vanhet taxivervoer op de luchthaven af. Hij liet weten vast te houdenaan het eigen keurmerk en vergunningensysteem.

Matig positief

De Consumentenbond is matig positief. Volgens de bond kan hetkeurmerk "een stap richting kwaliteitsverbetering zijn", maarlijken de normen vooral te gaan over de organisatie vantaxibedrijven. Consumenten krijgen "weinig concrete garanties voorkwaliteit". Zo zou het keurmerk helderheid moeten scheppen in het"onbegrijpelijke tariefsysteem". Ook moeten klanten erbijvoorbeeld van op aan kunnen dat de chauffeur altijd de kortsteroute volgt.