BRUSSEL/AARLEN - Het Engelstalige in Brusselverschijnende maandblad The Sprout dat in het aprilnummerautopsiefoto's van slachtoffers van Dutroux heeft gepubliceerd,wordt donderdagmorgen op last van de rechter in België uit dehandel genomen.

Op de voorpagina staat een foto van een spin die over een van deopgegraven lichamen wandelt en binnenin staan foto's van deoverschotten van Julie en Mélissa op de onderzoekstafel. Het is de eerste keer dat zulke gruwelijke foto's worden geplaatst in een blad.

Winstbejag

De ouders van de meisjes hadden direct na publicatie een kortgeding aangespannen tegen het blad. Zij eisten dat de editie uit dehandel zou worden genomen. Volgens de ouders hadden de foto's geennieuwswaarde en waren ze enkel afgedrukt uit winstbejag.

De rechtbank stemde hiermee in. Zij beval de verwijdering vanhet maandblad uit alle winkels op straffe van een dwangsom vanduizend euro per verkocht nummer. Het blad wordt volgens The Sproutverkocht in een honderdtal winkels in de wereld, waarvan eentiental in Brussel.

Radertje

Dutroux' advocaat Boudewyn noemde de publicatie woensdag bij hetproces in Aarlen 'schandalig'. The Sprout zegt echter dat de foto'saantonen dat de meisjes mishandeld zijn. Dat zou volgens het bladaantonen dat Dutroux' versie van de feiten, volgens welke hij eenklein radertje was in een groot pedofilienetwerk, juist is.