DEN HAAG - De PvdA wil dat er rechters komen die zich uitsluitend bezighouden met de berechting van verdachten van terrorisme. Dat is nodig omdat de antiterrorismewetten ingewikkeld zijn en omdat de deskundigheid op het terrein nu te veel versnipperd is. Terrorismerechters zouden ook beter kunnen toezien dat de rechten van verdachten van terrorisme worden gewaarborgd.

Fractievoorzitter Bos van de PvdA zal dat woensdag naar voren brengen in een debat in de Tweede Kamer over terrorismebestrijding. Dat gaat over de maatregelen die het kabinet heeft getroffen na de aanslagen van 11 maart in Madrid. Bos zal ook pleiten voor één landelijke onderzoeksrechter. Die moet procedures beter bewaken om te voorkomen dat verdachten van terrorisme door vormfouten worden vrijgesproken.