DEN HAAG - De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 zijn het niet met elkaar eens over de aanpak van illegalen. CDA vindt dat illegaliteit strafbaar moet worden, VVD en D66 zien weinig tot niets in een verbod, zo blijkt uit een rondgang. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) komt binnenkort met haar Illegalennota, waarin ze maatregelen voorstelt voor de aanpak van illegalen.

VVD'er Visser is niet principieel tegen een verbod, maar vindt het nu niet de goede tijd om illegaliteit strafbaar te stellen. De strafrechtketen is al overbelast en de cellen zitten propvol. "Dan zou je een illegaal in een cel zetten terwijl je eigenlijk wil dat hij het land uitgaat.''

Volgens CDA'er Van Fessem is minister Donner van Justitie al bezig met een oplossing voor het cellenprobleem. Door kortgestraften soberder cellen te geven, bespaart Justitie geld waarmee weer nieuwe cellen kunnen worden gebouwd. Voorlopig blijft Van Fessem dus op het standpunt dat illegaliteit strafbaar moet worden.

D66-fractieleider Dittrich heeft nooit wat gezien in een strafrechtelijk verbod op illegaliteit. Er zijn volgens hem al voldoende instrumenten om illegalen aan te pakken, met een bestuurlijke boete bijvoorbeeld of vreemdelingenbewaring. De partijen zijn het er wel over eens dat mensen die illegaliteit mogelijk maken en ervan profiteren hard worden aangepakt. Zo zouden woningen waar huisjesmelkers illegalen onderbrengen, onteigend moeten kunnen worden, en werkgevers die illegalen in dienst hebben, aansprakelijk moeten worden gesteld voor de kosten van uitzettingen.

Verdonk heeft eerder al gezegd dat strafbaarstelling van illegaliteit waarschijnlijk niet haalbaar is. Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) kondigde vorige week al flink hogere boetes aan voor werkgevers die illegalen aan het werk hebben.