DEN HAAG - Oud-aannemer M. Swart van het bedrijf Noordzeezand heeft donderdag voor de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid uit de doeken gedaan hoe het systeem van illegale voorvergaderingen, prijsverhogende afspraken en rekenvergoedingen in elkaar steekt. Volgens hem is het voor ieder aannemersbedrijf "noodzakelijk" om hieraan mee te doen.
Bouwnijverheid

Swart put vooral uit zijn ervaring uit de periode voor de Europese Commissie de vooroverleggen tussen aannemers verbood. Hij benadrukt echter dat veel handelingen toen ook al strafbaar waren, zoals omkoping van ambtenaren, het opstellen van valse facturen of de dubieuze voorselectie van aannemers.

Wanpraktijken

Swart, die in 1991 zijn bedrijf aan Ballast Nedam verkocht, zegt zelf ook aan de wanpraktijken meegedaan te hebben, omdat dit noodzakelijk was. De verrekening van prijsafspraken vindt vaak plaats door de prijs van grondstoffen te verhogen of te verlagen. Ook wordt er bij buitenlandse opdrachten gesjoemeld. "De grote bouwers en baggeraars komen allemaal tegen, bijvoorbeeld op de Azoren."

'Romantische omgeving'

Opdrachtgevers hebben volgens Swart vaak een te nauwe relatie met aannemers. Noord-Holland noemt hij bijvoorbeeld "een romantische omgeving" en ook het bouwbureau van Rijkswatertaat in Duivendrecht noemt hij een "erg aannemervriendelijke opdrachtgever".

Veel provincies en bijvoorbeeld ook de Nederlandse Spoorwegen selecteren volgens Swart altijd dezelfde bouwers, terwijl er vele andere aannemers zijn die mee zouden kunnen dingen. Buitenstaanders zouden door de 'huisaannemers' worden "zwartgemaakt" bij de opdrachtgever.

Onderhandse aanbestedingen

"De overheid betaalt altijd te veel bij deze onderhandse aanbestedingen", zegt Swart. Hij denkt dat de overheid niet op de hoogte is van de echte (lagere) prijzen op de "onderhandse markt". Volgens Swart zijn de ramingen van Rijkswaterstaat bij belangrijke projecten altijd bekend bij alle aannemers. Dit loopt volgens hem via corrupte ambtenaren, die "op grote schaal gunsten krijgen".

Private opdrachtgevers staan volgens Swart "meer met hun benen in de werkelijkheid". Grote ondernemingen laten zich beter voorlichten via ingenieursbureaus. "De hoofdelijke verantwoordelijkheid is bij Rijkswaterstaat niet aanwezig, terwijl een werknemer van een bedrijf op een hoge prijs wordt afgerekend."

/NIEUWSGeheugen Bos vaak 'weg' tijdens parlementaire enquête