VOORBRUG - De Nederlandse industrie heeft in januari van dit jaar 5 procent minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral de lagere afzetprijzen (min 3,5 procent) droegen bij aan de verminderde omzet.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers maandag naar buiten bracht, is de omzetdaling is minder groot dan in november en december 2001. Toen zette de industrie ongeveer 10 procent minder om.

De chemische- en aardolie-industrie zagen in januari de grootste omzetdaling. Ook de metaal-, elektro- en transportmiddelenindustrie heeft minder omzet geboekt, bij prijzen die ongeveer gelijk bleven.

Alleen de voedings- en genotmiddelenbedrijven hebben in januari 2002 meer omgezet, maar dat was volgens het CBS vrijwel volledig toe te schrijven aan hogere afzetprijzen.

De daling was zowel in binnen- als buitenland merkbaar. In het binnenland namen de omzetten 5 procent af. Op de exportmarkten liepen de industriële verkopen met 4 procent terug.