GROU - Flappie is dood. Het haasje uit Grou kreeg landelijke bekendheid na een conflict tussen eigenaresse J. Poortman en de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw. Het haasje is maandagavond gestorven. Het wilde niet meer eten, zei Poortman vrijdag.

Hond Tosca had het dier acht weken geleden gevangen en nam het haasje onder haar hoede. Zo sliepen ze samen in de mand. De Stichting Eekhoornopvang deed aangifte, omdat de Grouster het haasje in gevangenschap grootbracht.

Daarop stonden een politieman en een AID-medewerker bij Poortman op de stoep. De twee mannen gaven haar een waarschuwing. De haas moest worden overgebracht naar opvangcentrum De Fûgelhelling in Ureterp, maar Poortman beweerde een dag later dat het beestje was ontsnapt. Flappie verbleef echter op een onderduikadres. Toen de dreiging van de AID voorbij was, kwam het diertje weer bij Poortman in huis.

Volgens Poortman hebben de onnatuurlijke leefomstandigheden niets met de dood van het haasje te maken. "Flappie was iets kleiner dan een haasje van zijn leeftijd normaal gesproken is. Dat kwam doordat hij moedermelk had gemist. Je gaat toch van hem houden en als hij na zeven weken overlijdt, is dat een enorme teleurstelling", aldus Poortman.