DEN HAAG - Het VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali is niet meer geloofwaardig voor haar CDA-collega Sterk. De excuses die Hirsi Ali donderdag aanbood over haar column in het Algemeen Dagblad, waarin ze een verband legt tussen de standpunten van het CDA en de christenunie met apartheidspolitiek, zijn blijkbaar niks waard, aldus Sterk.

Hirsi Ali had in de column geschreven dat de christelijke partijen een gesegregeerde maatschappij willen. Ze noemde Sterk en Huizinga-Heringa van de ChristenUnie met name. De laatste betichtte ze ervan een pleidooi te houden voor apartheid.

Nadat Sterk daar een punt van had gemaakt tijdens het debat met de commissie-Blok, bood Hirsi Ali haar excuses aan. Sterk en Huizinga-Heringa accepteerden die, totdat in een nadere toelichting bleek dat Hirsi Ali alleen afstand nam van het woord 'apartheid'. "Wat mij betreft heeft ze haar geloofwaardigheid verspeeld", zei Sterk vervolgens.

Onrecht

Ook Huizinga-Heringa toonde zich diep gekwetst door de woorden van de VVD'er. "Ik begrijp niet waar u het vandaan haalt. Het doet onze partij groot onrecht aan. De ChristenUnie wil juist dat mensen elkaar opzoeken en leren kennen. Ik neem u dat kwalijk."

Hirsi Ali verdedigde zich door te stellen dat een column is bedoeld om discussie los te maken en te prikkelen. VVD-fractievoorzitter Van Aartsen liet weten dat hij "diplomatiek gezegd hoogst ongelukkig is met de column" en afstand neemt van de inhoud ervan. Volgens Hirsi Ali heeft Van Aartsen niks te zeggen over de column omdat ze die op persoonlijke titel schrijft.