DEN HAAG - Vice-premier Zalm heeft donderdag de sociale partners gewaarschuwd dat ze niet moeten verwachten dat het kabinet hen tegemoet blijft komen bij de afspraken over vroegpensioen en verlof van werk. Hij benadrukte dat minister De Geus (Sociale Zaken) het aanvankelijke voorstel daarover al op een aantal punten heeft verzacht. "Het elastiek is niet oneindig."

Het kabinet wil stoppen voor het 65e jaar zo onaantrekkelijk mogelijk maken, omdat het zoveel mogelijk werknemers nodig heeft om de vergrijzing te kunnen opvangen. Om die reden schafte het eerder de fiscale faciliteiten voor de VUT af. Om de ingrepen te verzachten, stond het kabinet vervolgens al toe dat de levensloopregeling, sparen voor vrije tijd, ook mocht worden ingezet voor eerder stoppen met werken.

De Geus

Bovendien kwam De Geus eerder deze week met een naar eigen zeggen ultieme handreiking om een beperkt collectief prepensioen in stand te houden. Werknemers mogen met vroegpensioen als zij 61,4 jaar oud zijn. Hiervan wordt 1,5 jaar betaald uit de prepensioenregeling en 2,1 jaar uit de spaarpot die werknemers kunnen opbouwen via de levensloopregeling. Als voorwaarde stelt het kabinet wel dat de werknemers niet verplicht zijn aan de collectieve regeling mee te doen.

Donderdag bleek tijdens een overleg tussen kabinet en sociale partners dat er nog lang geen overeenstemming is maar dat er wel ruimte is om verder te praten. Desondanks constateerde ook vice-premier Zalm na de ministerraad dat er weinig enthousiasme is bij de sociale partners voor het kabinetsvoorstel. Hij sprak van een "royale regeling", omdat iemand nog steeds vrij is eerder te stoppen met werken. Zalm noemde het een "belangrijke stap vooruit" dat daarentegen mensen ook de vrijheid hebben door te werken.