DEN HAAG - Minister Van der Hoeven is bestuurslid geweest van een van de onderwijsinstellingen die in de zogeheten HBO-fraude waarschijnlijk miljoenen moeten terugbetalen. Toen Van der Hoeven nog lid van de Tweede Kamer was, was zij tevens bestuurslid van een stichting die het bevoegd gezag heeft over de Technische Hogeschool Rijswijk.

Volgens de commissie-Schutte, die de vermeende fraude met de bekostigingsregels in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs heeft onderzocht, hebben de Rijswijkse TH en de Haagse Hogeschool in de jaren 1998 tot 2002 2.287.920 euro ten onrechte ontvangen.

Schutte publiceerde vorig week zijn eindrapport. Van der Hoeven was van april 1999 tot juni 2002 bestuurslid van de Stichting Katholiek Hoger Onderwijs Zuid-Holland, waar de TH onder valt, heeft haar voorlichter donderdag bevestigd.