UTRECHT - De sterftecijfers in Nederlandse ziekenhuizen lopen per regio sterk uiteen. Ook zijn er verschillen in sterftecijfers tussen academische ziekenhuizen en grote algemene hospitalen. Dat blijkt uit cijfers die het onderzoeksbureau Prismant donderdag naar buiten bracht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het aantal overleden patiënten in universitaire ziekenhuizen 8 procent lager ligt dan in grote algemene ziekenhuizen. De onderzoekers vinden dat opmerkelijk omdat in de academische ziekenhuizen veel mensen met elders moeilijk behandelbare ziekten worden opgenomen.

Verschillen in regio

In Nederland sterven jaarlijks ruim 140.000 mensen. Een op de drie personen gaat dood in een ziekenhuis. In de periode die Prismant onderzocht, van 1992 tot en met 2002, veranderde dat cijfer nauwelijks. Wel zijn er qua regio verschillen te zien.

De ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies blijven onder het Nederlandse gemiddelde. Ziekenhuizen in het westen van het land komen telkens boven dat gemiddelde uit. Het onderzoek noemt het ook opvallend dat het sterftecijfer in ziekenhuizen in het oosten daalt. In de drie andere drie landsdelen neemt het juist toe.