OTTAWA - De Canadese regering verbiedt per direct de verkoopen import van zogeheten baby walkers, looprekjes op wieltjes voorbaby's die al kunnen zitten maar nog niet lopen.

Volgens Canadese media vindt Ottawa de looprekjes veel tegevaarlijk. De kinderen kunnen van de trap af vallen, ze kunnenomvallen en zich verwonden of ze kunnen grijpen naar bijvoorbeeldhete dranken op een tafel.

Naar eigen zeggen is Canada het eerste land ter wereld dat debaby walkers verbiedt. Ook is de verkoop van gebruikte exemplarenop bijvoorbeeld vlooienmarkten voortaan verboden.