BAGDAD - Bijna een jaar na de val van Bagdad isde internationale troepenmacht in Irak verwikkeld geraakt in eensteeds bloediger verzetsstrijd van Irakezen. Het geweld vanmilitante soennieten gaat onverminderd door en de opstand van eendeel van de sjiitische bevolkingsgroep breidt zich verder uit.

Woensdag was een van de bloedigste dagen sinds de val van SaddamHoessein, met mogelijk meer dan honderd doden, vooral Irakezen. Dehoogste sjiitische geestelijke in Irak, Ali Sistani, heeft in eenreligieus decreet opgeroepen tot beëindiging van het geweld. Maartot dusver heeft Muqtada al-Sadr, de leider van de opstandigesjiieten, alle pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen, vande hand gewezen.

Fallujah

Een van de belangrijkste fronten lag woensdag in Fallujah, in dezogeheten soennitische driehoek in Centraal-Irak. De Amerikanenzijn daar een keihard offensief begonnen tegen opstandelingen. Erzouden woensdag zeker vijftig doden zijn gevallen, maarwaarschijnlijk meer.

Door een aanval van een Amerikaanse F-16 op een terrein met eenmoskee zouden 25 tot veertig mensen zijn gedood. In en nabij hetgebedshuis zouden zich opstandelingen hebben schuilgehouden. Of demoskee zelf ook is geraakt bij het bombardement, is onduidelijk.Het Amerikaanse leger spreekt berichten van die strekking met klemtegen.

Raketaanval

De Arabische zender al-Jazeera berichtte over de dood van nogeens 25 leden van een familie door een Amerikaanse raketaanval. AanAmerikaanse zijde zouden er mogelijk tot vijftien doden zijngevallen. De Amerikaanse strijdkrachten zijn evenwel terughoudendmet berichten over gesneuvelde militairen.

De Amerikanen hebben Fallujah van de buitenwereld afgesloten. Inde 300.000 zielen tellende stad is geen water of stroom meer. Devoedselvoorziening zou al problematisch zijn geworden. Hetplaatselijke ziekenhuis kan naar eigen zeggen de stroom gewondenniet meer aan.

Gewapend verzet

Uit Ramadi, ook in de 'driehoek', kwamen woensdag eveneensberichten over hevige gevechten. Arabische nieuwszenders maaktenmelding van tientallen Iraakse doden. In de plaatselijke moskeeënzou zijn opgeroepen het gewapende verzet tegen de bezettingsmachtop te voeren. De straten van Ramadi waren woensdag nagenoegverlaten, aldus ooggetuigen.

Een schotenwisseling tussen Amerikaanse militairen endemonstrerende Irakezen kostte ten westen van de Noord-Iraakse stadKirkuk aan zeker dertien Irakezen het leven. Ook een Amerikaansemilitair kwam om. De Irakezen protesteerden tegen de Amerikaanseacties in Fallujah. Volgens de plaatselijke politiecommandant warenin Hawija ongeveer 1500 betogers op de been. Een aantaldemonstranten zou het vuur op Amerikaanse militairen hebbengeopend, die daarop terugschoten.

Overweldigende meerderheid

De Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld zei woensdagavonddat "een overweldigende meerderheid van de Irakezen" fel gekantis tegen het huidige geweld. Hij benadrukte dat de coalitietroepenzullen blijven opkomen voor de belangen van de Irakezen die"kiezen voor vrijheid".

In het zuidelijke landsdeel gaat de strijd tussen militairen vande internationale coalitie en gewapende aanhangers van deambitieuze sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr verder. In ondermeer Nasiriya, Karbala en Al-Kut liep het verder uit de hand.Bij gevechten in Karbala hebben Poolse militairen eenbelangrijke medestander van Al-Sadr gedood. Ook twee anderemilitanten en vijf Iraanse voorbijgangers kwamen om, melddenfunctionarissen woensdag. Het slachtoffer is Murtada al-Mussawi,het hoofd van Al-Sadrs kantoor in Karbala.

Hergroeperen

Oekraïense militairen hebben woensdag na zware gevechten metsjiitische opstandelingen al-Kut verlaten. De volgelingen vanAl-Sadr hebben de stad, 180 kilometer ten zuiden van Bagdad, nu inhanden, aldus het Oekraïense ministerie van Defensie. De militairenhergroeperen zich in hun basiskamp.