DEN HAAG - Het kabinet streeft er naar de capaciteit van hetafluistercentrum in het Noord-Groningse Zoutkamp fors uit tebreiden. Waar nu twee satellietschotels staan, moeten het eruiteindelijk 22 worden. Met de schotels kunnen onder anderetelefoongesprekken worden afgeluisterd.

Het kabinet besloot al snel na 11 september 2001 dat deinlichtingendiensten van Defensie (MIVD) en van Binnenlandse Zaken(AIVD) hun afluistercapaciteit moesten uitbreiden. Een woordvoerdervan het ministerie van Defensie bevestigde woensdag naar aanleidingvan een televisieuitzending van Twee Vandaag dat het streven is tekomen tot 22 schotels en dat de locatie Zoutkamp daarbij "voor dehand ligt".

Verrassend

De Britse onderzoeker Duncan Campbell, ontdekker van het Echelon-netwerk, noemt de uitbreiding zeer verrassend voor een klein land als Nederland: "Van een van de kleinste op het gebied van afluisteren wordt Nederland een van de grootste." Het grote aantal schotels is volgens Defensie nodig, omdat er inde ruimte inmiddels veel meer satellieten hangen. Een schotel kanmaar een satelliet tegelijkertijd bestrijken.

Het is volgens Defensie uitdrukkelijk niet de bedoeling dattelefoonverkeer in Nederland wordt afgeluisterd. Deinlichtingenverzameling is bedoeld voor terrorismebestrijding envoor de veiligheid van Nederlandse militairen op buitenlandsemissies in landen als Irak, Bosnië of Afghanistan.