AARLEN - Paul Marchal zegt dat de Nederlandse hypnotiseurRasti Rostelli hem met gerechtelijke stappen heeft gedreigd als hijnog langer verkondigt dat diens hypnoseshows schadelijk zijn voorde gezondheid. Hij zei dat woensdag in Aarlen tijdens het procestegen Marc Dutroux, die onder meer wordt verdacht van de moord opzijn dochter An.

Volgens Marchal had de bedreiging enkele jaren geleden plaats,na afloop van een Nederlands televisieprogramma waarin hij enRostelli te gast waren. "Hij heeft mij toen na afloop bedreigd engezegd dat hij heel veel geld had om mij gerechtelijk te latenvervolgen als ik door zou gaan te zeggen wat ik altijd hebgezegd", aldus Marchal. An werd ontvoerd na een show van Rostelli,waarin zij twee uur onder hypnose was geweest.

Brief

Eerder ontving Marchal naar eigen zeggen al een brief van eenadvocaat van Rostelli waarin werd gedreigd dat hij zelf voor derechter moest komen als hij door zou gaan met het verkondigen vanzijn mening over de hypnotiseur.

An en haar eveneens vermoorde vriendin Eefje woonden vlak voorhun ontvoering in augustus 1995 aan de Belgische kust de show vanRostelli bij. Zij waren gedurende twee uur gehypnotiseerd. VaderMarchal beweerde in de jaren negentig dat de meisjes daardoor zovan streek waren dat zij een lift van Dutroux accepteerden. An, diesterk tegen liften was gekant, zou dat anders nooit hebben gedaan,aldus haar vader.

Verward

Vrienden die met de meisjes aan de kust waren, getuigden dinsdagal dat enkelen van hen een dag eerder de show bijwoonden en nahypnose langdurig verward waren. Een technisch assistent vanRostelli zei echter dat er "geen enkel gevaar" aan hetRostelli-programma verbonden was. Ook de Belgischegerechtspsychiater Deberdt stelde eerder dat een gehypnotiseerdpersoon na tien minuten weer volledig bij zinnen moet zijn.

Vader Marchal wilde Rostelli aanvankelijk ook laten dagvaardenop het proces. Justitie in België zag daar echter van af. Ookhoefde Rostelli uiteindelijk niet als getuige op het proces teverschijnen. Dat is het gevolg van het feit dat Rostelli's advocaatin België, Vercraeye, ook raadsman is van de vader van Ans vriendinEefje. Door Rostelli te laten getuigen, zou belangenverstrengelingkunnen ontstaan. Marchals advocaat Quirynen zag daarom af van eengetuigenoproep voor Rostelli.