AMSTERDAM - Een groot deel van de rollators die in omloop zijn, voldoet niet aan de veiligheidseisen. Vooral de remmen zijn niet in alle gevallen aanwezig, wat gevaarlijke situaties voor ouderen oplevert. Dit blijkt uit een onderzoek van ouderenorganisatie Anbo bij zeven grote zorgverzekeraars waar het Algemeen Dagblad melding van maakt.

Ruim 15 duizend van de 300 duizend rollators die in 2003 werden uitgereikt voldoen niet aan de Nederlandse veiligheidseisen. M. Isaac van verzekeraar Achmea brengt daartegenin dat gebruikers ook wel goed met de rollators moeten omgaan.

Verder blijkt uit het onderzoek dat twintig tot veertig procent van de gebruikte rollators weer in hergebruik genomen wordt. Hergebruik is vaak te duur voor de verzekeraars die de hulpmiddelen in zulke groten getale inkoopt dat de nieuwprijs goedkoper is dan de prijs voor het opknappen van een gebruikte rollator.