DEN HAAG - Voormalig aannemer Terlingen heeft vier voormalige hoge ambtenaren van het ministerie van VROM donderdag beschuldigd van het lekken van informatie aan bouwbedrijven. Het betrof informatie over de indeling van toekomstige locaties van nieuwbouwlocaties.
ministerie van VROM

Meeste ambtenaren nog in bouw actief

Terlingen noemde voor de parlementaire enquêtecommissie de toenmalige ambtenaren Van Kesteren, Van der Jagt, Van Baarsel en De Reus. De laatste is tegenwoordig directeur bij Johan Matser Projectontwikkeling in Hilversum en voorzitter van de vereniging van grote, professionele projectontwikkelaars Neprom. Hij verweerde zich maandag al fel tegen eerdere beschuldigingen van Terlingen. Van der Jagt is tegenwoordig plaatsvervangend directeur-generaal ruimtelijke ordening bij het ministerie van VROM. Van Baarsel werkt in het bedrijfsleven en Van Kesteren is overleden. Het ministerie van VROM gaat de handel en wandel van het kwartet natrekken. "Na deze verklaring van Terlingen is er iets meer duidelijkheid in welke richting we moeten zoeken" aldus het ministerie.

Ontkenning

De Reus heeft inmiddels de beschuldigingen van Terlingen krachtig ontkent. "Ik heb nooit met deze man in een etablissement aan tafel gezeten", aldus de Reus.Ook Van der Jagt ontkent in de jaren '80 informatie te hebben gelekt.

Details van plannen doorgegeven

Terlingen zei zich de details van de informatie niet meer precies te kunnen herinneren. "Het is zeventien jaar geleden en ik was in die tijd niet direct geïnteresseerd in de informatie", verklaarde hij. De ambtenaren zouden vooral details hebben doorgegeven over de geplande aard van de bebouwing (hoogbouw, villa's, winkelcentra). Aannemers konden profiteren van deze informatie.

Vorige week in het tv-programma Zembla zei Terlingen nog dat locaties van toekomstige 'Vinex-wijken' werden doorgespeeld. Het blijkt nu te gaan om de invulling van nieuwbouwwijken in de periode voor er sprake was van een Vierde Nota Extra (Vinex).

Geen bewijs

Terlingen kon overigens niet met voorbeelden bewijzen dat de vier topambtenaren informatie hebben doorgespeeld die inderdaad nog niet bekend was. Hij kon na een aantal felle vragen van commissielid Duivesteijn geen bewijs leveren om zijn bewering te staven dat de ambtenaren 'lekten'.

Besprekingen tijdens uitstapjes bouwbedrijf

De besprekingen tussen de ambtenaren en aannemers vonden volgens Terlingen plaats tussen 1976 en 1986. Daarna hebben dergelijke besprekingen ook nog plaatsgevonden tijdens uitstapjes van het grote bouwbedrijf HBG, beweerde Terlingen. Hij zegt dat de vroegere directeur publieke werken van Diemen, Zuidervliet, deze uitspraken kan bewijzen. Minister Kamp van VROM heeft woensdag per brief aan Terlingen al verzocht om namen van lekkende (oud-)ambtenaren. Terlingen zei deze brief nog niet te hebben beantwoord.

/NIEUWSEx-aannemer Swart beschrijft bouwfraudeGeheugen Bos vaak 'weg' tijdens parlementaire enquête