DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) geeft een te positief beeld over de daling van het aantal sepots. Enkele duizenden zaken die door bij de politie gedetacheerde OM-medewerkers al waren geseponeerd, kwamen niet terug in de jaarcijfers omdat ze niet goed waren geregistreerd.

Onderzoeker F. van Tulder van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie ontdekte de 'stille' sepots na bestudering van de cijfers van politie en justitie.

Tussen 1990 en 1999 daalde het aantal sepots volgens het OM van tot 11 procent: van 44.000 naar 26.000 zaken. Het gaat om zaken die wegens gebrek aan bewijs of omdat vervolging niet opportuun wordt geacht terzijde worden gelegd. Met de daling lijkt het OM de doelstelling om het aantal sepots terug te dringen te hebben gehaald.

Geflatteerde cijfers

De cijfers zijn echter geflatteerd, ontdekte Van Tulder. Bij de politie gestationeerde medewerkers van het OM, zoals hulpofficieren en parketsecretarissen, blijken elk jaar duizenden zaken 'om redenen van efficiëntie' als niet vervolgbaar terzijde te schuiven. Deze zaken komen niet in de jaarcijfers van de politie terecht, omdat die ze beschouwt als overgedragen aan het OM. Ook in de statistieken van het OM komen ze niet, omdat ze niet zijn ingezonden naar de parketten.

Na vergelijking van de cijfers van politie en justitie komt Van Tulder tot de conclusie dat er in 1999 zeker 23.000 van deze 'stille' sepots zijn geweest. Dat betekent dat daling van het aantal sepots minder spectaculair is dan het OM heeft gepresenteerd. In plaats van een daling van 30 tot 11 procent is het aantal sepots tot 21 procent gedaald.

Bij sommige regio's is de vertekening door de stille sepots nog sterker. In het arrondissement Amsterdam zou inmiddels de helft van de zaken al op deze manier worden afgedaan, zonder dat ze in de statistieken terug te vinden zijn.

Een woordvoerder van het college van procureurs-generaal bevestigt dat er verschillen in de registratie zijn. Maar dat het OM moedwillig een vertekend beeld geeft van het aantal sepots, is volgens hem niet waar. "Dit is al bekend en gekeken wordt hoe de registratie verbeterd kan worden", aldus de woordvoerder.