DEN HAAG - Om het snel uitdijende probleem van de illegalearbeid een halt toe te roepen, voert staatssecretaris Rutte vanSociale Zaken waarschijnlijk nog dit jaar een hogere boete in.

Werkgevers die illegalen aan het werk hebben en worden betraptmoeten 3500 euro gaan ophoesten per illegaal. Nu nog bedraagt dieboete 900 euro. Rutte kondigde maandag in het televisieprogrammaNOVA aan de verhoging niet pas in 2005 te willen invoeren.

Dramatische cijfers

De VVD-bewindsman stelt ook meer menskracht beschikbaar om deillegaliteit aan te pakken. De Tweede Kamer heeft hem herhaaldelijkopgeroepen meer actie te ondernemen. De partijen zijn het beu dater week in week uit nieuwe dramatische cijfers naar buiten komenover onder meer malafide uitzendbureaus.

Maandag bleek uit cijfers van de ABU, de koepelorganisatie,vanuitzendbureaus, dat er 6600 bureaus zijn die op illegale wijzepersoneel uitlenen. Ze bemiddelen ongeveer 100.000 mensen per jaarin vooral de tuinbouw en de bouw. De ABU concludeert uit onderzoekdat ze heeft laten uitvoeren dat de overheid 250 miljoen euro aanpremies en belastingen misloopt. Naast deze overtreding beschikkende uitzendkrachten vaak ook niet over de juiste papieren envergunningen.

Volgens de ABU zijn de illegale bureaus goed voor een omzet van miljard euro. Legale bureaus draaien in totaal ruim 4 miljardeuro omzet.

Keuring

De ABU wil een een soort APK-keuring voor uitzendbureausinvoeren. Bedrijven die daar doorheen komen, krijgen een keurmerk.Rutte vindt dat de sector dat zelf moet organiseren. DeArbeidsinspectie heeft onvoldoende capaciteit om dat ook nog tecontroleren. In een vergunningenstelsel ziet hij niets. Dat zouveel te star zijn. Het netwerk van illegale bureaus kan daarmeeonvoldoende worden aangepakt.

Rutte wil de illegaliteit "zeer sterk" terugdringen, maarpint zich niet vast op een streefgetal. Binnenkort presenteert debewindsman samen met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken enIntegratie) een groot plan om de illegaliteit te bestrijden.