DEN HAAG - Staatssecretaris Nijs van Onderwijs heeft van eenmeerderheid van de Tweede Kamer steun gekregen om te gaan variërenmet de hoogte van de collegegelden. Ook vindt de Kamer het goed datuniversiteiten en hogescholen kandidaatsstudenten aan een toetsonderwerpen.

Nijs kreeg maandag steun van een opmerkelijke 'coalitie' vanPvdA, VVD en LPF, die wel als voorwaarde stelt dat er eenstudiefinancieringsstelsel moet komen die de toegankelijkheid vanhet hoger onderwijs waarborgt. De VVD-bewindsvrouw sprak van een"gedenkwaardige motie" en een "historische moment".

De motie-Tichelaar (PvdA) wil dat Nijs gaat werken aanwetswijzigingen, terwijl in het regeerakkoord is afgesproken alleenexperimenten uit te voeren. Dat ging coalitiegenoten CDA en D66veel te ver. Het CDA-Tweede-Kamerlid Joldersma meende dan ook datNijs de motie toch echt ten stelligste moest ontraden. Toen haarcollega Vendrik (GroenLinks) dat verzoek herhaalde, reageerde Nijs:"Dat kunt u wel op uw buik schrijven."

Over het nieuwe studiefinancieringsplan wil Nijs nog nietsloslaten. Momenteel maakt ze een rondgang langs universiteiten enhogescholen ('Nijs on Tour') en pas in het najaar zullen decontouren van een nieuw stelsel duidelijk zijn. Niettemin toonde destaatssecretaris zich content met de steun. Al had ze wel gehooptop wat meer hulp van de echte coalitiepartijen.